Dzisiejsza data:

1726 II 4 - W kościele św. Piotra pochowano Kacpra Bażankę.

1726

- Sejm przeznaczył ze skarbu koronnego po 30 000 zł przez dwa lata na naprawę dachu w zamku, restaurację zamku zakończono w 1731 roku.

- Prezentki przeniosły się z ul. Szpitalnej do domu przy ul. św. Jana i objęły w swe posiadanie kościół św. Jana.

- Władze miejskie poleciły usunąć z Krakowa żebraków, wśród których była "wielka liczba zdrowych, zdolnych i mocnych".

1727 X 26 - Odbyła się uroczysta procesja z katedry wawelskiej do kościoła św. Piotra z okazji kanonizacji dwóch świętych jezuickich: Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi.

1727 - Wybudowano arkadowe przejście nad dzisiejszą ul. Skałeczną, wiążące klasztor Augustianek z kaplicą św. Moniki przy kościele św. Katarzyny.

1728 - Konsekrowano kościół Pijarów pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

1730 - Biskup warmiński Krzysztof Jan Szembek konsekrował kościół Karmelitanek Bosych pod wezwaniem św. Teresy z Avili i św. Jana od Krzyża (dziś ulica Kopernika 44).

1731 - Zakończono restaurację zamku.

1732 XII 19 - Nowym biskupem krakowskim został mianowany Jan Aleksander Lipski.

1732

- Biskup Michał Kunicki konsekrował na Stradomiu kościół pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła.

- Powstał projekt przebudowy gotyckiego kościoła Paulinów na Skałce.

1733 II 10 - Na wiadomość o śmierci króla Augusta II rada miejska ogłosiła żałobę, przykazując, aby mieszkańcy nie urządzali karnawałowych zabaw, maszkar ani muzyk.

1733 II 16 - Burmistrz Stanisław Antoni Łopacki zwrócił się oficjalnie do pospólstwa, uprzedzając je, że musi być gotowe na większe wydatki związane z mającą nastąpić elekcją, a później koronacją.

1733 VI 23 - Magistrat nakazał przystąpienie do generalnych porządków przed zbliżającą się koronacją.

1733 VIII 12 - Magistrat zawiadamiał pospólstwo, że do Krakowa zmierza kondukt z prochami zmarłych monarchów: Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery oraz Augusta III. Zarządzono uroczyste powitanie królewskich szczątków.

1733 VIII 20 - Uroczyste powitanie przed Krakowem szczątków Jana III, królowej Marii Kazimiery i Augusta II.

1733 - Rozpoczyna się przebudowa, w stylu późnobarokowym, kościoła na Skałce. Budowa kościoła została ukończona w stanie surowym w 1742 roku, a kościół konsekrowano w 1751 roku.

1734 I 11 - Król - elekt August III wraz z żoną Maria Józefą i świtą przybył do Krakowa wieczorem, ale pozostał poza jego murami, zatrzymując się w dworze Wodzickich na przedmieściu Garbary.

1734 I 13 - Nowy biskup krakowski Jan Aleksander Lipski odprawił uroczysty ingres do katedry.

1734 I 14 - Uroczysty wjazd nowo obranego króla polskiego Augusta III.

1734 I 15 - Pogrzeb w katedrze wawelskiej Jana III, Marii Kazimiery i Augusta III. Mszę żałobną celebrował biskup krakowski Jan Aleksander Lipski, a kazanie wygłosił biskup kamieniecki Franciszek Kobielski.

1734 I 16 - Król - elekt August III odbył tradycyjną pielgrzymkę ekspiacyjną do miejsca męczeństwa św. Stanisława w kościele na Skałce.

1734 I 17 - Odbyła się uroczysta koronacja Augusta III i jego żony Marii Józefy. Koronował, wbrew zwyczajowi, biskup krakowski Jan Aleksander Lipski, bowiem prymas Teodor Andrzej Potocki był zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego.

1734 I 18 - Krakowianie złożyli hołd nowemu władcy.

1734 I 19 - Na zamku wawelskim zebrali się posłowie i senatorowie na sejm koronacyjny, ostatni zwołany w Krakowie. Nie odbył się jednak z powodu zbyt małej liczby zebranych.

1734 III 29 - Wojsko polskie, złożone ze stronników Stanisława Leszczyńskiego, stanęło pod Krakowem.

1734 VI 4 - Wojsko saskie opuściło Kraków. W zamian nadeszły oddziały Jerzego Ożarowskiego, marszałka konfederacji województwa krakowskiego opowiadającej się za Stanisławem Leszczyńskim.

1735 I - Para królewska w czasie bytności w Krakowie w styczniu zamieszkała w pałacu biskupim.

1735 III 27 - Do Krakowa weszły dwa regimenty wojska rosyjskiego, wspomagającego Augusta III. Rosjanie przebywali w mieście do marca 1736 roku.

1736 III - Wojska rosyjskie wspomagające Augusta III opuściły Kraków.

1736 - Wylała Wisła.

1737 XII 20 - Biskup krakowski Jan Aleksander Lipski został kardynałem.

1740 - Rozpoczęła działalność drukarnia Józefa Dyaszewskiego.

1741 - Biskup krakowski Jan Aleksander Lipski przeprowadził wizytacje Akademii Krakowskiej, która w tym czasie znajdowała się w stanie głębokiego upadku. Próby reorganizacji uczelni natrafiły na opór profesorów wydziału teologicznego.

1742 - Ukończono w stanie surowym przebudowę kościoła na Skałce, rozpoczętą w 1733 roku.

1744 III 4 - August III zabronił Żydom prowadzenia handlu na terenie Krakowa (poza "miastem żydowskim" w Kazimierzu).

1745 VII 3 - Zawaliła się kamienica przy ulicy Floriańskiej, zwana wówczas Łańcuckich (dziś nr 8).

1745

- Zatarg najstarszej i najludniejszej jurydyki Garbary z Krakowem o wysokość obciążeń podatkowych.

- Akademia zakupiła pierwszy teleskop dla katedry astronomii.

- Ukazało się drugie wydanie Klejnotów stołecznego miasta Krakowa rozszerzone przez księdza Mikołaja Siejkowskiego.

1746 V 2 - Biskupem krakowskim mianowany został Andrzej Stanisław Załuski.

1747 III 9 - W związku ze skargami pospólstwa jurydyki Garbary, dwaj powołani przez magistrat rajcy wydali ordynację, która regulowała stosunki między pospólstwem a wójtem garbarskim oraz postanawiała, że wysokość podatków ma uchwalać pospólstwo.

1747 V 9 - Odbył się ingres biskupa Załuskiego do katedry.

1747 - Władze kościelne wprowadziły zakaz urządzania w kościołach widowisk jasełkowych.

1748 I 7 - W pałacu Biskupim wystawiono tragedię łacińską Demophon.

1748 I 17 - Biskup krakowski Andrzej Stanisław Załuski wydał obiad na 100 osób, po którym wystawiono operę włoską.

1748 - Biskup krakowski Andrzej Stanisław Załuski podjął próbę reformy Akademii - założył katedrę prawa natury i narodów, wprowadził kurs matematyki według nowego programu.

1749

- Na początku roku przez Kraków przemaszerowały odziały rosyjskie pułkownika Jerzego Liwena, wracające po zakończeniu tzw. wojny sukcesyjnej austriackiej.

- Zajęcia z matematyki rozpoczął ksiądz Marcin Świątkowski, jeden z prekursorów oświecenia na terenie Uczelni, jednak wskutek zatargu ze starszyzną akademicką musiał opuścić Uniwersytet już w 1755 roku.

1750 II 20 - Magistrat miasta Kleparza zarządził, aby wszyscy żydzi w ciągu trzech dni opuścili wynajmowane lokale.