Dzisiejsza data:

1702 VII 4 - Na rozkaz króla wydano z cekhauzu miejskiego na obronę zamku 20 dział spiżowych różnych kalibrów i ponad 1 800 kul armatnich.

1702 VII 11 - Wobec zbliżania się wojsk szwedzkich biskup Stanisław Szembek wywiózł insygnia koronne do Saksonii.

1702 VII 21 - Po klęsce pod Kliszowem August II przybył do Krakowa.

1702 VIII 3 - August II zaniechał obrony miasta i wyjechał do Sandomierza.

1702 VIII 10 - Do Krakowa wkroczyły wojska szwedzkie Karola XII. Gubernatorem został generał Magnus Stenbock.

1702 IX 15 - Nieostrożność załogi szwedzkiej spowodowała pożar zamku królewskiego. Był to najpoważniejszy pożar zamku w ciągu jego dziejów.

1702 X 11 - Gubernator Stenbock wymusił kolejny okup na mieszczanach.

1702 X 12 - Wojska szwedzkie opuściły Kraków.

1702 X 14 - W katedrze odprawiono nabożeństwo dziękczynne po opuszczeniu Krakowa przez Szwedów.

1703 V 13 - Konsekracja kościoła Kapucynów pod wezwaniem Zwiastowania NMP.

1703 IX 23 - Konsekracja kościoła św. Józefa przy klasztorze bernardynek (obecnie ulica Poselska 21).

1703 X 21 - Biskup Kazimierz Łubieński konsekrował nowo zbudowany kościół akademicki św. Anny.

1703 XI 16 - Gwałtowna wichura uszkodziła wypalone szczątki zamku królewskiego, katedrę, wieżę ratuszową oraz niektóre kościoły i kamienice.

1703 - W pracy Andrzeja Stanisława Buchowskiego (profesora matematyki w Akademii Krakowskiej) pt. "Gloria Domini..." zamieszczono plan Krakowa i plan niedawno ukończonego kościoła św. Anny.

1704 III 9 - Wojska szwedzkie (750 rajtarów) pod wodzą generała Renskjölda ponownie wkroczyły do Krakowa, pozostawały tu do 14 marca.

1704 III 14 - Wojska szwedzkie przebywające w Krakowie od 9 marca opuściły miasto wymuszając wcześniej dostarczenie prowiantu i pieniędzy (nałożono kontrybucję w wysokości 30 000 tynfów i 300 czerwonych złotych).

1704 XI 17 - Odbyła się w Krakowie uroczystość pojednania domu Lubomirskich z Augustem II, połączona z nabożeństwem w kościele św. Szczepana i publicznym potępieniem przez hetmana elekcji Leszczyńskiego.

1704 - Fontana opuścił Kraków.

1705 IV 16 - Wojska szwedzkie pod wodzą generała Stromberga znowu weszły do miasta. Nałożono kontrybucję w wysokości 30 000 talarów. Ta trzecia okupacja trwała do 14 listopada.

1705 X 4 - Koronacja Stanisława Leszczyńskiego i jego żony Katarzyny z Opalińskich w Warszawie, na którą Kraków musiał pod naciskiem Szwedów wysłać swoich reprezentantów. Była to pierwsza nowożytna koronacja króla poza Krakowem.

1705 XI 14 - Szwedzi opuścili Kraków, okupacja trwała od 16 kwietnia.

1707 VIII 26 - Z powodu szerzącej się wielkiej zarazy w Krakowie ogłoszono publicznie stan zagrożenia.

1707 - Zaraza morowa pojawiła się późną wiosną i trwała do grudnia 1708 roku, pierwszy raz wystąpił tyfus (w Krakowie zmarło 7 223, w okolicy 12 047 osób).

1709 IV 1 - Odprawiono nabożeństwo dziękczynne po ustaniu zarazy.

1709 X 9 - W Krakowie pojawiły się zwycięskie wojska rosyjskie i pozostały do 22 maja 1710 roku.

1709 - Przez Kraków przejeżdżał, udając się do Rosji, carewicz Aleksy, syn Piotra I.

1710 V 22 - Kraków opuściły wojska rosyjskie, które przebywały tutaj od 9 października 1709 roku.

1711 - Do Krakowa hetman wielki koronny Adam Sieniawski wprowadził na zamek oddziały rosyjskie, garnizon rosyjski pod dowództwem generała Antoniego La Motte'a stacjonuje na Wawelu do roku 1716.

1713

- Zamieszki w "mieście żydowskim" skierowane przeciw miejscowemu bogaczowi Zachariaszowi Mendel Kantorowiczowi, który bezwzględnie ściągał podatki i opłaty gminne od zbiedniałej ludności.

- Na uniwersytecie wprowadzono kursy języków francuskiego i niemieckiego.

1714

- Rada Miejska wystąpiła do króla Augusta z błaganiem o uwolnienie miasta od załogi wojskowej, która przynosi miastu ogromne straty.

- Biskup sufragan Michał Szembek sprowadził z Warszawy siostry miłosierdzia (szarytki) i oddał im pod opiekę szpital utworzony w swoim domu przy ulicy św. Jana (dziś nr 8).

1715 - Odnowiono wieżę Zegarową na Wawelu i nakryto ją nowym, okazałym hełmem barokowym, wykonanym według planów Kacpra Bażanki.

1716 IX 26 - Oddziały rosyjskie przebywające w Zamku od 1711 roku, zabrały co się dało z arsenału krakowskiego i tratwami odpłynęły do Warszawy.

1716 - Przy ulicy Szpitalnej mieścił się "dom poprawy", w którym zatrudniano żebraków i włóczęgów.

1718 - Rozpoczęła się budowa kościoła pijarów z fundacji Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej i z pomocą Biskupa Konstantego Szaniawskiego. Architektem był Franciszek Placidi.

1719 - Wybuchł pożar kościoła śś. Piotra i Pawła.

1721 - Urząd grodzki opublikował zarządzenie zabraniające przechowywania w Krakowie i na przedmieściach ludzi luźnych, to jest tych wszystkich, którzy nie mogli wykazać się miejscem stałego zamieszkania, majątkiem, ustabilizowaną sytuacją zawodową.

1722 I 17 - Rada Miejska zatwierdziła statut Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

1722 X 23 - Przywilej Augusta II odnawiający Krakowską Kongregację Kupiecką.

1722 - Przed kościołem śś. Piotra i Pawła ustawiono figury 12 apostołów dłuta Dawida Heela.

1723 V 12 - Jacek Łopacki otrzymał godność archiprezbitera kościoła Mariackiego.

1724 - Został wybudowany mur graniczny pomiędzy ogrodami Paulinów i Augustianów.

1725 - Zbudowano klasztor karmelitanek na Wesołej.