Dzisiejsza data:

SCHYŁEK ŚWIETNOŚCI 1595 - 1649

  W lipcu 1595 miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Najpierw w lutym król Zygmunt III Waza (1587-1632) otworzył w Krakowie obrady sejmu, a niedługo potem spłonęła cała wschodnia część zamku wawelskiego. Z tego też powodu żona króla, Anna Austriaczka, będąca w zaawansowanej ciąży, rodziła swego syna Władysława (późniejszy król Władysław IV Waza), w pałacu królewskim w podkrakowskim Łobzowie.