Dzisiejsza data:

            Są takie miejsca na mapie naszego kontynentu, które w sposób szczególny skupiają, niczym w soczewce, wielowiekowy dorobek intelektualny, kulturalny i moralny europejskiego społeczeństwa. Stanowią je najczęściej miasta, które wraz ze swoimi kościołami, sanktuariami, uniwersytetami, archiwami i wznoszącymi się często ponad nimi zamkami, stanowiły przez lata rdzeń historii państw, narodów, regionów. Mimo, że ich rola była różna w różnych częściach Europy, to właśnie miasta były najczęściej świadkami tych wydarzeń historycznych, które zwykło się nazywać zwrotnymi momentami dziejów. Swoisty, a wytłumaczalny jedynie w cząstce Genius Loci, tworzy klimat i atmosferę niektórych miast, co sprawia, że ich mieszkańcy nie chcą się z nimi rozstawać, a odwiedzający je wyjeżdżają z pragnieniem powrotu. Kraków jest jednym z takich miejsc na globie.