Dzisiejsza data:

1751 IV 4 - Biskup Andrzej Załuski konsekrował kościół Paulinów na Skałce.

1753 VII 9 - Studenci, wspomagani przez młodzież rzemieślniczą, wszczęli bijatykę na ulicach, opanowali nawet bramy i arsenał miejski.

1755 VII 23 - Wielki pożar Kleparza, spłonęły kościoły św. Walentego, św. Floriana i śś. Filipa i Judy oraz św. Krzyża (tzw. słowiański).

1755 - Ksiądz Marcin Świątkowski został usunięty z Akademii Krakowskiej.

1757 - Biskup Załuski ufundował trzecie (obok zamkowego i misjonarzy na Stradomiu) Akademickie Centrum Duchowne, poddane profesorom Uniwersytetu.

1758 IV 20 - Rada miejska na specjalnym posiedzeniu przyjęła z wdzięcznością księgozbiór ofiarowany przez Łopackiego celem utworzenia w Krakowie biblioteki publicznej.

1758 XI 12 - Biskup Franciszek Potkański konsekrował kościół Trynitarzy w Kazimierzu (dziś ulica Krakowska 50).

1759 XI - Przez Kraków przemaszerował na Śląsk, korpus austriacki feldmarszałka Ernesta Laudona, biorący udział w wojnie siedmioletniej

1759 - Drukarnia Dyaszewskiego zakończyła działalność.

1760 - W katedrze wawelskiej ukończono wykonanie okazałych pomników nagrobnych Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, według projektu Franciszka Placidiego, fundacji Michała Kazimierza Radziwiłła, hetmana wielkiego litewskiego. Zrealizował je kamieniarz krakowski Mrowiński.

1762 - Do przedmieść Krakowa dotarli pruscy huzarzy.

1764 - Magistrat krakowski stwierdził, że w ciągu 64 lat w XVIII stuleciu wydał na opłaty różnym wojskom 1 724 774 złote - suma ta równała się cenie 7 milionów kg zboża.

1765 VII 22 - Mandat królewski o przeniesieniu z Wawelu do Warszawy archiwum koronnego, tzw. Archiwum Skarbca Koronnego, zawierającego dokumenty największej wagi.

1765

- Na Wawelu uruchomiono mennicę, działała do 1768 roku.

- Biskup krakowski Kajetan Sołtyk otrzymał od papieża pełnomocnictwo na przeprowadzenie wizytacji Akademii, a następnie podjął starania o poprawę stanu materialnego uczelni i zreformował naukę matematyki.

- Miasto Żydowskie liczyło 3 488 mieszkańców.

1766 - Na Wawelu założono manufakturę pod nazwą "fabryka tabaczna", która działała przez kilka lat ale nie rozwinęła się na większą skalę.

1767 VII 16 - Kanonizowany został błogosławiony Jan z Kęt (Kanty).

1768 VI 20 - Pod wpływem konfederacji barskiej na Podolu, zgromadzona na Kleparzu szlachta uchwaliła konfederację wojewódzką w obronie wiary i wolności, na marszałka wybrano Michała Czarnockiego.

1768 VI 21 - Do miasta wkroczyły oddziały konfederackie i zmusiły władze miasta wraz z prezydentem do zaprzysiężenia wierności władzom konfederackim.

1768 VI 22 - Przysięgę wierności władzy konfederackiej złożyło pospólstwo. Tego dnia pod Kraków podeszli Rosjanie. Ich niewielki oddział dowodzony przez pułkownika Bocka zaatakował Bramę Floriańską, ale mieszczanie szturm udaremnili i Rosjanie ze zranionym Bockiem wycofali się w kierunku Mogiły i Branic. Tradycja przekazała nazwisko pasamonika, Marcina Oracewicza, ktory celnym strzałem miał zabić dowódcę rosyjskiego, Panina (w rzeczywistości ów Panin nie istniał).

1768 VI 23 - Powstał komitet mieszczan na czele którego stanął prezydent miasta Jan Chrystian Jϋngling.

1768 VII 27 - Zaczęło się oblężenie Krakowa przez wojska rosyjskie, załoga miasta liczyła około 2 000 osób.

1768 VIII 1 - Wojska rosyjskie zajęły Kazimierz, żołnierze zagrabili skarbiec miejski.

1768 VIII 5 - Spłonął Kleparz, Lubicz i Wesoła.

1768 VIII 6 - Spłonęły Garbary i młyny królewskie.

1768 VIII 7 - Spłonęły Piasek i Biskupie.

1768 VIII 10 - Spłonął Smoleńsk.

1768 VIII 17 - W wyniku szturmu generalnego miasto skapitulowało.

1768 VIII 22 - Na żądanie dowódcy wojsk rosyjskich generała Stiepana Apraksina Rada Miejska i pospólstwo uroczyście odstąpili od konfederacji.

1769 IX 3 - Załoga rosyjska opuściła Kraków.

1769 IX 5 - Do Krakowa wkroczyli konfederaci (około 2 000 ludzi).

1769 IX 13 - Do miasta zjechał marszałek wojewódzki Joachim Schwarzenberg - Czerny.

1769 XI 9 - Po ucieczce konfederatów Kraków, bez walki, zajęli znowu Rosjanie pod dowództwem pułkownika Jana Drewicza.

1769

- Studenci zorganizowali spisek antyrosyjski, który został wykryty i zlikwidowany.

- Ukazało się na krótko trzecie z kolei pismo periodyczne - "Krakowskie kointelligencje" wydawane przez Jana Bogumiła Hebolda i Dawida Gesinka.

1770 IX 1 - Kazimierz Pułaski uderzył niespodziewanie na Kazimierz, doszedł pod bramę Grodzką i wycofał się uprowadzając jeńców.

1770 XI 6 - Rosjanie rozstrzelali rotmistrza Sokołowskiego, przywódcę spisku konfederatów trzymanych w niewoli na Wawelu.

1771 IV 18 - Konfederaci opanowali Tyniec i ufortyfikowali klasztor tyniecki.

1771 V 20 - Do Krakowa dotarły z Lublina wojska rosyjskie dowodzone przez pułkownika Aleksandra Suworowa.

1771 V 21 - Wojska rosyjskie pod dowództwem pułkownika Suworowa zaatakowały w nocy Tyniec. Konfederaci po ciężkich i krwawych walkach obronili klasztor, Suworow odstąpił od oblężenia i skierował się na Lanckoronę.

1771 V 27 - Wojska królewskie dowodzone przez Ksawerego Branickiego i wsparte oddziałami rosyjskimi pułkownika Jana Drewicza, bezskutecznie atakowały Tyniec.

1771 IX 29 - W nocy z 29/30 konfederaci odparli szturm generalny przypuszczony na twierdzę tyniecką przez wojska królewskie i rosyjskie.

1771 X 1 - W nocy z 1/2 konfederaci odparli kolejny szturm wojsk królewskich i rosyjskich na Tyniec.

1771 XI 9 - Nie powiodła się ostatnia próba wojsk rosyjskich zdobycia Tyńca.

1772 II 2 - Pułkownik Klaudiusz Choisy, dowódca twierdzy tynieckiej, w nocy z 2/3 przeprowadził wypad konfederatów barskich na Kraków. Oddział konfederatów pod dowództwem Francuza Vioménila młodszego opanował Wawel, wchodząc tam nie używanym kanałem.

1772 II 24 - Przerwana została komunikacja między Wawelem a Tyńcem i wojska rosyjskie oblegające zamek, w sile około 5 000 ludzi pod wodzą generała Suworowa, przystąpiły do ataków wspieranych artylerią.

1772 III 12 - Rosjanie wraz z wojskami królewskimi powstrzymali pod Kobierzynem i Kryspinowem konfederatów idących z pomocą pułkownikowi Choisy na Wawelu.

1772 IV 24 - Brak żywności i amunicji oraz duża liczba rannych zmusiły konfederatów broniących się na Wawelu do podpisania kapitulacji.

1772 IV 26 - Choisy wraz z konfederatami opuścił zamek i poszedł do niewoli rosyjskiej.

1772 V 17 - Suworow rozpoczął oblężenie Tyńca.

1772 V 27 - Suworow rozpoczął ostrzeliwanie klasztoru z ciężkich dział i przypuszczał szturmy na Tyniec.

1772 VI 11 - Austriacy, wykonując postanowienia traktatu rozbiorowego, zajęli prawy brzeg Wisły.

1772 VII 4 - Nastąpiło poddanie Tyńca nie Suworowowi lecz Austrii.

1772 VIII 5 - W wyniku podpisania traktatu rozbiorowego w Petersburgu Kraków stał się miastem nadgranicznym.

1772 IX - Wojska rosyjskie wycofały się z Kazimierza oddając go Austriakom.

1773 IX 3 - Do Kazimierza zjechał cesarz Józef II. Zamieszkał przez kilka dni w domu na rogu dzisiejszych ulic Krakowskiej i Józefa. Zwiedzał Kraków, Wawel i robił wypady do Tyńca i i Wieliczki.

1773 XI - W trzech kolegiach jezuickich ogłoszono breve papieskie z 21 lipca o kasacie zakonu. Specjalne komisje przejęły majątek jezuitów.

1773 - Austriacy rozebrali część klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich.

1775 I - Zimowy wylew Wisły spowodował zerwanie mostu wielickiego. Odbudowano go później jako most pływający na łodziach.

1775 VII 16 - Z okazji kanonizacji Jana Kantego odbyła się uroczysta procesja z relikwiami z Wawelu do kościoła św. Anny.

1775 X - W kamienicy Liszkowskiej przy Rynku Głównym (dzisiaj nr 45) zatrzymał się Tadeusz Kościuszko, w drodze za granicę.

1775 - Austriacy w klasztorze Paulinów założyli szpital.