Dzisiejsza data:

8 marca 1440 - W katedrze, przybyłe wcześniej poselstwo węgierskie, uroczyście powołało króla Władysława na tron węgierski.