Dzisiejsza data:

19 marca 1431 - Na zamku odbyła się kilkudniowa oficjalna dysputa pomiędzy magistrami Uniwersytetu a przedstawicielami ruchu husyckiego.