Dzisiejsza data:

Rozszerzenie granic Krakowa

Najpoważniejszą i jedyną korzystną pozostałością po rządach niemieckich była reforma administracyjna miasta z maja 1941, poszerzająca granice Krakowa o ponad 100 km2. Bezpośrednio po okupacji, obszar miasta wynosił 168 km2.