Dzisiejsza data:

18 maja 1989 - Podczas wiecu przed Komitetem Krakowskim PZPR żądano dymisji gen. Jerzego Gruby i Józefa Gajewicza.