Dzisiejsza data:

18 marca 1989 - Wybrano Komisję Zakładową NSZZ Solidarność UJ.