Dzisiejsza data:

23 czerwca 1980 - Ukonstytuował się Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.