Dzisiejsza data:

28 kwietnia 1980 - ChWLP w 20. rocznicę obrony krzyża, urządziła manifestację religijną i patriotyczną.