Dzisiejsza data:

23 lipca 1940 - 

           Za zgodą władz niemieckich zaczęła wychodzić „Gazeta Żydowska”.

           Niemcy zlikwidowali Naukowy Instytut Katolicki.