Dzisiejsza data:

15 sierpnia 1940 - Cech piekarzy uchwalił, że będzie za pośrednictwem Polskiego Komitetu Opiekuńczego dostarczał więźniom na Montelupich 700 kg chleba tygodniowo i do końca okupacji z obietnicy się wywiązywał.