15 listopada 1939  

- Został zamknięty Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Otwarto go wkrótce, lecz już jako teatr niemiecki 

- W lokalu przy ul. Szlak 21 odbyło się inauguracyjne spotkanie konspiracji harcerskiej.