Dzisiejsza data:

24 listopada 1939 - Wprowadzono język niemiecki jako urzędowy.