Spis treści

Stolica Jagiellonów

Po bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego tron krakowski przypadł dynastii Jagiellonów, którzy władali krajem w XV i XVI wieku (1386 - 1572).

    
Fot. 47. Jadwiga Andegaweńska, 1384 - 1399; Władysław Jagiełło, 1386 - 1434,
"Poczet ...", Duchińska

   Te dwa wieki w dziejach Krakowa określa się jako srebrny i złoty wiek miasta. Kwitnie międzynarodowy handel sięgając swymi wpływami od Flandrii i Anglii do Krymu, znakomicie rozwijają się sztuki rzemieślnicze, w szczególności złotnictwo, garbarstwo i kuśnierstwo.