Dzisiejsza data:

28 sierpnia 1988 - W Mistrzejowicach zakończyła obrady międzynarodowa konferencja.