Dzisiejsza data:

13 października 1982 - Podczas manifestacji „Solidarności” podjęto próbę zniszczenia pomnika Lenina w Nowej Hucie. Po bijatyce z zomowcami został on zdobyty przez manifestantów i podpalony. Nie powiodły się próby zrzucenia go z cokołu.