Dzisiejsza data:

19 grudnia 1981 - Podziemna „S” w Krakowie wezwała: Niech wszyscy zgromadzeni przy wigilijnych stołach punktualnie o godz. 21 powstaną i z zapalonymi świecami podejdą do okien swoich mieszkań.