Dzisiejsza data:

1 września 1980 - Zwolnieni z aresztów działacze opozycji (Bogusław Sonik, Anna Szwed, Jan Leszek Franczyk) zaczęli powielać i kolportować tekst porozumień gdańskich oraz tworzyć punkty informacyjne i konsultacyjne dla osób, które chciały zakładać zakładowe komitety założycielskie NSZZ.