Dzisiejsza data:

17 stycznia 1943 – W dniach 16-17 przeprowadzono dużą obławę, która objęła głównie tandetę i stacje kolei podmiejskiej.