Dzisiejsza data:

27 maja 1944 

- W odwet za akcję zbrojną Armii Krajowej rozstrzelano 40 więźniów na ulicy Botanicznej. 

- Do użytku oddano nową centralę telefoniczną na 10 tysięcy numerów.