Dzisiejsza data:

1 września 1940 - Rynek Główny przemianowano na Adolf Hitler Platz.