Dzisiejsza data:

1001 - Konsekracja kościoła św. Salwatora na Wawelu. Była to pierwsza katedra wawelska (tzw. Katedra Chrobrego). Budowę ukończono około 1024 roku. Była prawdopodobnie bazyliką o trzech nawach i trzech apsydach, z transeptem.

1013 - Mieszko II, syn Chrobrego, pojął za żonę Rychezę i z nią razem został, prawdopodobnie przez ojca, osadzony w Krakowie.

1025 XII 25 - Koronacja Mieszka II.

1031Rycheza opuściła Polskę (zapewne Kraków), wywożąc insygnia królewskie Mieszka II.

1039 - Książę czeski Brzetysław, korzystając z osłabienia państwa polskiego, latem najechał na Polskę, przyłączył Śląsk do Czech.

1039 - Pod koniec roku do Polski przybył syn Mieszka II, Kazimierz zwany Odnowicielem. Zajął Wielkopolskę i ziemię Wiślan wraz z Krakowem. Stolicą kraju do 1609 roku został Kraków.

1046 - Do Krakowa przybył Aron "arcybiskup polski", stał się metropolitą Polski i za swą siedzibę obrał Kraków.

1047 - Jarosław Mądry, wielki książę litewski pomaga Kazimierzowi I Odnowicielowi stłumić bunt Miecława na Mazowszu.

1058 - Rządy obejmuje książę Bolesław Śmiały.

1061 - Biskupem został Lambert - Suła.

1072 - Biskupem krakowskim został Stanisław ze Szczepanowa.

1076 XII 25Bolesław Szczodry zostaje koronowany w Gnieźnie, jednak skarbiec i główna siedziba pozostają w Krakowie.

1076 - W Krakowie powołano mennicę państwową.

1079 IV 11 - Biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa zasądzony został przez sąd królewski na karę obcięcia członków. Wykonanie wyroku doprowadziło do buntu sił przeciwnych królowi, w wyniku czego Bolesław został zmuszony do ucieczki na Węgry.

1079 Opozycja przeciwko rządom Bolesława Śmiałego wprowadziła Władysława I Hermana na tron po wygnaniu brata. Główną siedzibą stał się Płock.

1082 - Biskupem krakowskim zostaje Lambert.

1085 - Po 1085 roku palatyn Władysława Hermana Sieciech, podjął budowę w Krakowie na Okole, kościoła św. Idziego (od XIII wieku pod wezwaniem św. Andrzeja).

1086 - Do Polski z wygnania powrócił Mieszko, syn Bolesława Śmiałego.

1087 - W Katedrze Wawelskiej pochowano wdowę po księciu Kazimierzu I Odnowicielu, księżniczkę ruską, Dobroniegę.

1088 IX 27 - Z kościoła na Skałce przeniesiono do katedry wawelskiej ciało biskupa Stanisława ze Szczepanowa.

1089 - W Katedrze Wawelskiej pochowano Mieszka, syna wygnanego w 1079 roku króla Bolesława II Śmiałego.

1090 - W latach 1090-1098 Władysław Herman rozpoczął budowę nowej katedry na Wawelu.