Dzisiejsza data:

1079 IV 11 - Biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa zasądzony został przez sąd królewski na karę obcięcia członków. Wykonanie wyroku doprowadziło do buntu sił przeciwnych królowi, w wyniku czego Bolesław został zmuszony do ucieczki na Węgry.