Dzisiejsza data:

10 lutego 1917 – Ministerstwo Oświaty w Wiedniu, które nie jest w stanie zapewnić uniwersytetowi odpowiedniej ilości opału, nakazuje zawiesić wykłady od 12 do 21 lutego.