Dzisiejsza data:

1 stycznia 1958 -

           W miejsce Teatru Młodego Widza powstał teatr Rozmaitości.

          Połączono zespół opery i operetki, tworząc Miejski Teatr Muzyczny – Opera i Operetka w Krakowie.