Dzisiejsza data:

17 października 1952 - Odbyło się ostatnie posiedzenie Polskiej Akademii Umiejętności.