Dzisiejsza data:

1 stycznia 1951 -

           Nowa Huta została przyłączona do Krakowa na prawach jednej z sześciu dzielnic. Utworzyło ją 12 dzielnic katastralnych: Mogiły, Bieńczyc, Mistrzejowic, Zesławic, Kantorowic, Krzesławic, Grębałowa, Luboczy, Wadowa, Pleszowa, Ruszczy i Branic. 

            Muzeum Czartoryskich zostało upaństwowione i weszło w skład Muzeum Narodowego jako oddział, a jego dotychczasowego dyrektora, Stanisława J. Gąsiorowskiego, wybitnego archeologa, pozbawiono stanowiska.