Dzisiejsza data:

19 grudnia 1949 - Muzeum Narodowe przeszło z rąk gminy miasta Krakowa w zarząd i użytkowanie Ministerstwa Kultury i Sztuki.