Dzisiejsza data:

31 grudnia 1948 -

           W Krakowie, obok 77 szkół państwowych szkół powszechnych (podstawowych), uchowało się 8 prywatnych oraz 26 prywatnych szkół średnich.

           Odnotowano, że praktykowało 328 adwokatów, 11 notariuszy, 18 inżynierów, 172 lekarzy, 67 dentystów, 53 położne, 173 pośredników, 15 kosmetyczek.