14 czerwca 1945 - Prezydentem miasta został Stefan Wolas, wcześniejszy wiceprezydent.