Dzisiejsza data:

19 marca 1945 -

           W sali Collegium Novum, w której na swoim miejscu spoczął „tron rektorski”, przechowywany z narażeniem życia przez jednego z krakowskich stolarzy, odbyła się inauguracja roku akademickiego, pierwszego od 1938 roku.

           Metropolita Sapieha wziął udział w bankiecie zorganizowanym po otwarciu nowego roku akademickiego na UJ.