Dzisiejsza data:

4 lutego 1945 - Ukazał się pierwszy numer „Dziennika Polskiego”.