Dzisiejsza data:

24 stycznia 1945

- W Ratuszu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Na przewodniczącego MRN i prezydenta miasta powołano Aleksandra Żaruk-Michalskiego z PPS. 

- Odbyła się pierwsza sesja WRN, na jej czele stanął Tadeusz Woner z SL, WRN liczyła 21 członków.