Dzisiejsza data:

13 czerwca 1941 - Wydano zarządzenie o wprowadzeniu zupełnie nowych świadectw tożsamości dla ludności polskiej od 15 roku życia (Kennkarte).