Dzisiejsza data:

25 października 1939 – niemieckie władze miasta wydały pouczenie na wypadek ataku lotniczego na Kraków, w nim szczegółowo określiły nawet zachowanie się woźniców i koni: konie należy przywiązać w jakikolwiek sposób.