Dzisiejsza data:

29 października 1939 - Frank zmienił nazwę zamku wawelskiego na Krakauer Burg, za publiczne wymówienie słowa „Wawel” można było trafić do więzienia.