Dzisiejsza data:

27 października 1939 - W nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy ukazał się „Goniec Krakowski”.