Dzisiejsza data:

27 września 1939 - W magistracie rozpoczął urzędowanie niemiecki komisarz miasta Ernst Zörner