Dzisiejsza data:

8 sierpnia 1605 - Zygmunt III król polski, dowiedziawszy się od Jana Firleja podskarbiego wielkiego koronnego i starosty lubelskiego, że pod zamkiem lubelskim w pobliżu stawu znajdują się pewne miejsca błotniste porosłe sitowiem, nadaje je temuż staroście za sześć florenów rocznego czynszu, wraz z wyspą na wspomnianym stawie, od której ma płacić roczny czynsz w wysokości czterech florenów. Starosta może otrzymane grunty własnym kosztem uprawiać, otoczyć fosami, zabudować i czerpać z nich wszelkie dochody.