Dzisiejsza data:

27 lipca 1504 – na Zamku Królewskim: Jan Reychman wójt prowincjalny i siedmiu ławników Sądu Najwyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim (wymienieni imiennie), na specjalne polecenie króla Aleksandra, zatwierdzają kontrakt zawarty przez pełnomocników spadkobierców Stanisława Morsztyna wójta dziedzicznego lubelskiego z jednej i przedstawicieli m. Lublina z drugiej strony, dotyczący sprzedaży miastu za 2400 florenów wójtostwa dziedzicznego lubelskiego z wsią Bronowice, z wyjątkiem kamienicy w Rynku, którą – wraz z dwoma przylegającymi placami – zachowano dla dzieci Stanisława Morsztyna.