Dzisiejsza data:

29 sierpnia 1515 - Zygmunt król polski z powodu pożaru m. Lublina i narażenia na najazdy tatarskie, uwalnia go od podatków na rzecz króla i na obronę państwa na okres 18 lat, od czopowego na 1 rok i od podwód na 8 lat.