Dzisiejsza data:

9 sierpnia 1504 - Aleksander król polski na prośbę Stanisława Morsztyna i opiekunów jego małoletniego brata Jerzego, synów Stanisława Morsztyna rajcy krakowskiego, wójta dziedzicznego lubelskiego, zezwala na sprzedaż lubelskiego wójtostwa dziedzicznego m. Lublinowi.