Dzisiejsza data:

9 września 1574 – Rada miejska uchwaliła, że achtel piwa ma w szobie miecz garncy 62.