18 marca 1241 - W bitwie pod Chmielnikiem rycerstwo krakowskie i sandomierskie poniosło klęskę z Tatarami.

Działo się 18 stycznia:

1385 - Do Krakowa przybyło poselstwo wielkiego księcia Litwy, Jagiełły, w sprawie unii obydwu państw i jego małżeństwa z Jadwigą.

1649 - Spłonęła część zamku.

1734 - Krakowianie złożyli hołd nowemu władcy.

1807 - Rozpoczęto burzenie murów i baszt miejskich. Do 1815 zlikwidowano bramę Wiślną, Szewską, Sławkowską oraz Mikołajską.

1831

- Hrabia Stanisław Wodzicki złożył rezygnację i opuścił Kraków.

- Senat Rządzący utworzył Komitet Bezpieczeństwa.

1882 - Ukazał się pierwszy numer dziennika „Reforma ”. Było to pismo liberalno-demokratyczne, wydawane przez Adama Asnyka, redagowane przez Tadeusza Rutowskiego i Tadeusza Romanowicza.

1913 - Z inicjatywy grupy artystów malarzy, grafików, architektów (Jerzy Warchałowski i reprezentanci rodziny Stryjeńskich) powstało stowarzyszenie „Warsztaty krakowskie - Sztuka stosowana”.

1927 - Zakończył się strajk czeladników piekarskich, trwał od 9 stycznia.

1945

- Rano na Wawelu wybuchł niewielki pożar, ale ogień szybko ugaszono.

- W południe w okolicach ulicy Długiej, Sławkowskiej i Rynku Głównego pojawiły się pierwsze oddziały wojsk II Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa.

- Wieczorem Niemcy zdążyli wysadzić mosty na Wiśle.

1949 - Otwarto wielką wystawę sztuki ludowej narodów słowiańskich.

1964 - Biskup Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

1987 - Na osiedlu Widok odsłonięto pomnik marszałka Iwana Koniewa, projektant Antoni Hajdecki.

1995 - Seminarium w "Kuźnicy" uczczono 50. rocznicę wyzwolenia Krakowa.

1 marca 1939 - Kraków odwiedził Galeazzo hr. Ciano, minister spraw zagranicznych królestwa Włoch.

Aby znaleźć konkretną datę należy wpisać datę w formacie:

RRRR - wszystkie daty w danym roku 

MM - wszystkie daty w podanym miesiącu

RRRR MM DD - wydarzenia w podanym dniu

gdzie: 

RRRR - przybiera wartości 1000-2010

MM - przybiera wartości 01-12 

DD - przybiera wartości 01-31