Dzisiejsza data:

1198

- Pierwsza wzmianka o osadzie Bawół koło kościoła św. Wawrzyńca.

- Władzę, na mocy porozumienia o opiece nad Leszkiem Białym, przejmuje Mieszko III Stary.