Dzisiejsza data:

1173 - Tron wielkoksiążęcy w Krakowie objął Mieszko Stary.