1109 - Na biskupstwo powołany został Maur, prawdopodobnie francuskiego pochodzenia.